Lucia Horňáková

            Černayová

portfolio

cv

contact

HALA

festival of contemporary art

artist statement

Biography

 

 

 

Dátum narodenia/ Date of birth

 

22. 1. 1983 Nové Zámky

 

 

 

Vzdelanie/ Education

 

od 2021        Doktorandské štúdium

                     Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Katedra priestorovej tvorby

2016- 2019  VŠVU Bratislava, Doplňujúce pedagogické štúdium

2005- 2008  MgA

                    Vysoké učení technické, Brno, Fakulta výtvarných umení

                    Ateliér Enviroment- konceptuálne tendencie

                    prof. Vladimír Merta

2001- 2005  BcA

                    Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení

                    Ateliér interaktívnej maľby

                    prof. Stanislav Balko

 

---------------

 

since 2021   doctoral studies, Academy of Arts, Faculty of Fine Arts,

                    Department of Sculpture

2016- 2019   Academy of FIne Arts in Bratislava, Additional Pedagogical Study

2005- 2008  MA

                    University of Technologies, Brno, Czech Republic

                    Faculty of Fine Arts, Studio Enviroment- Conceptual Trends

                    Prof. Vladimír Merta

2001- 2005  BA

                    Academy of Fine Arts, Banská Bystrica, Slovakia

                    Faculty of Visual Arts, Studio of Interactive Painting

                    Prof. Stanislav Balko

 

 

Samostatné výstavy/ Individual Exhibitions

 

2022   Pohyblivé veci, Koniareň, Trebišov

2021   Lokál, Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, 365.labb, Banská Bystrica

2020   FullSizeRender, spolu s Pavlou Hrdlíkovou Pádivou,

           Galéria a kaviareň Vážka, Trenčín

2019   Cesta spásy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

2018   Cesta spásy, Nástupište 1_12, Topoľčany

2017   Tri, Mestská veža, Trenčín

2016   Maľby,​ ​PARDON​ ​agentúr,​ ​Trenčín

2016   08-16, Nová vlna, Merina, Trenčín

2016   Strom_Dom_Strom_, Galéria mladých, Nitrianska Galéria

2013   Keby sa Duchamp nenarodil, bolo by všetko jednoduchšie, Umakart, Brno

2013   Priatelia:krajiny 07:13, GUBA Bratislava

2011   Konvergencie a príbeh o MT, Galéria23percent, Záhorská Bystrica

2011   Doma, Bunker, Nitrianska Galéria

2010   Iné krajiny, MKD Dubnica nad Váhom

2009   Diery/Z denníka, spolu s Pavlínou Pádivou

           Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

 

----------------

 

2022    Moving Things, Koniareň Gallery, Trebišov, Slovakia

2021    Lokál, @ZahradaCNK , 365.labb, Banská Bystrica, Slovakia

2020    FullSizeRender, along with Pavla Hrdlíková Pádivá

            Vážka coffe and gallery, Trenčín, Slovakia

2019    Path of Salvation, Miloš Alexander Bazovsky's Gallery, Trenčín, Slovakia

2018    Path of Salvation, Nástupište 1_12, Topoľčany

2017   Three, City tower, Trenčín, Slovakia

2016   Paintings,​ ​PARDON​ ​agency,​ ​Trenčín,​ ​Slovakia

2016   08-16, N ew wave, Merina,Trenčín, Slovakia

2016   Tree_House_Tree_, Young's gallery, Nitra Gallery, Nitra, Slovakia

2013   If Duchamp wasn't born, everithing would be easier, Umakart, Brno,

           Czech Republic

2013   Friends:landscapes 07:13, GUBA Bratislava, Slovakia

2011   Convergences and MT´s Story, Galéria23percent, Záhorská Bystrica, Slovakia

2011    At home, Bunker, Nitra Gallery, Nitra, Slovakia

2010   Other Landscapes, , Community Centre Dubnica nad Váhom,  Slovakia

2009   Holes/ From My Diary, along with Pavla Pádivá,

               Miloš Alexander Bazovsky's Gallery, Trenčín, Slovakia

 

 

 

 

Spoločné výstavy/ Group exhibition

 

2019   Horizonty súčasnosti, Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín

2018   Bienále súčasného umenia,“UMELKA”, Bratislava, Slovakia

2018   Bienále súčasného umenia, Trenčín,Slovakia

2018  "Join the Dots - Combining distances",

           Imagio Mundi, kolekcia Luciana Bennetona

           Salone degli Incanti, Terst, Taliansko

2016   Vianočná výstva,​ ​DOT​ ​gallery,​ ​Bratislava

2015   Young Art Show, Piešťany

2015   afterHALA, klub BARBAR, Trenčín

2015   HALA týždeň súčasného umenia, Trenčín

2015   DOM ,Červená lisovňa pri Nemeckom kultúrnom dome, Bratislava- Rača

2015   Dievčenské obrázky, klub BARBAR, Trenčín

2014   No Comment? vol.4, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2013   No Comment? vol.3, Galerie TIC, Brno

2013   No Comment? vol.2, Galerie TIC, Brno

2013   Vodné hladiny, hladiny duše, GMAB Trenčín

2013   HALA Merina 2013, Trenčín

2013   Place to be, Galéria a kaviareň Vážka, Trenčín

2012   Predaukčná výstava, ZOYA Gallery, Bratislava

2012   4v1, Trenčianske múzeum,Trenčín

2011   Omar a Fatima, Artcentrum Synagóga, Trenčín

           Omar a Fatima, Mestská knižnica, Piešťany

2008   Plenér I., Galerie Albertovec, Albertovec

2008   Diplomanti, Galerie Aula, FVU VUT Brno

2008   Dva uzly, Multiplace Trnava

2008   Nájdený nový vírus,

           Katedra maľby FVU AU Banská Bystrica,

           Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie,Bratislava

2007   Crosskick, Dort oder Dort, Neunkirchen-Brno,

           Kunstverein & Stiftung Springhornhof, Nemecko

2007   Ataneo, Lecce, Italia nuArtFest-

           Medzinárodný festival univerzitného umenia

2006   BB.FVU.AU, Štátna galéria v Banskej Bystrici

2006   Centrum Sztuki Wspolczesnej SOLVAY Krakov, Poľsko

2004   Po schodoch, Galéria mladých Nitra

2004   Štyria statoční, Slovenský ištitút Varšava, Poľsko

 

----------------

 

2019   Horizonts of Present, Milos Alexander Bazovsky Gallery, Trenčín, Slovakia

2018   Contemporary visual art Biennale,“UMELKA”, Bratislava, Slovakia

2018   Contemporary visual art Biennale, Trenčín,Slovakia

2018  "Join the Dots - Combining distances",

           Imagio Mundi-Luciano Benneton’s collection

           Salone degli Incanti, Tieste, Italy

2016   Chrismas​ ​exhibition,​ ​DOT​ ​gallery,​ ​Bratislava,​ ​Slovakia

2015   Young Art Show, Piešťany, Slovakia

2015   afterHALA, club BARBAR, Trenčín, Slovakia

2015   HALA- Contemporary Art Week, Trenčín, Slovakia

2015   DOM, Bratislava-Rača2

2015   Girly pictures, club BARBAR, Trenčín, Slovakia

2014   No Comment? vol.4, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, Slovak Republic

2013   No Comment? vol.3, TIC Gallery, Brno, Czech Republic

2013   No Comment? vol.2, TIC Gallery, Brno, Czech Republic

2013   Water-levels, soul levels, Miloš Alexander Bazovsky's Gallery,Trenčín

2013   HALA Merina 2013, Trenčín, Slovakia

2013   Place to be, Vážka gallery, Trenčín, Slovakia

2012   Public exhibition, ZOYA Gallery, Bratislava, Slovakia

2012   4v1, Trenčin múzeum,Trenčín, Slovakia

2011   Omar and Fatima, Art Centre Synagogue, Trenčín, Slovakia

           Omar and Fatima, City Library, Pieštany, Slovakia

2008   Open Air I., Albertovec Gallery, Albertovec, Czech Republic

2008   Degree Show,  Auditorium Gallery, Brno University of Technology,

           Faculty of Fine Arts, Czech Republic

2008   Two Nodes, Multiplace Trnava, Slovakia

2008   New Virus Found, Gallery of Slovak Union of Visual Arts, Bratislava, Slovakia

2007   Crosskick, Dort oder Dort, Neunkirchen-Brno,

           Kunstverein & Stiftung Springhornhof,Germany

2007   Ataneo, Lecce, nuArtFest, Italy- University Art Festival

2006   BB.FVU.AU, State Gallery Banská Bystrica, Slovakia

2006   Centrum Sztuki Wspolczesnej SOLVAY Krakow, Poland

2004   Up and Down the Stairs, Youth Gallery, Nitra, Slovakia

2004   Fuor Brave Men, Slovak Institute Warsaw, Poland

 

----------------

 

Iné/ Others

 

 

PRODUCTION AND ORGANIZATION EXHIBITIONS

 

https://www.facebook.com/sympoziumhala

www.halasympozium.sk

 

2020 PerformanceBox,PerformanceBox,

         participation with Transart CommunicationFestival,

         Pohoda on the Air Festival, Trenčín, Slovakia

2019 PerformanceBox, participation with Transart Communication Festival,

         Pohoda Festival, Trenčín, Slovakia

2018 PerformanceBox, participation with Transart Communication Festival,

         Pohoda Festival, Trenčín, Slovakia

2017 HALA Symposium of Contemporary Art, Trenčín, Slovakia

2016 HALA Contemporary Art Week, Trenčín, Slovakia

2015 HALA Contemporary Art Week, Trenčín, Slovakia

2014 HALA Merina, Trenčín, Slovakia

2013 HALA Merina, Trenčín, Slovakia

 

BARBAR klub exhibitions and evets:

 

https://www.facebook.com/barbartrencin/

 

2016:  AfterHala,Veronika Hricková: Absurdity, Naše palety, Priemer 16cm, Sergey Onischenko

2015: AfterHala, GIRLY PICTURES, Lucia Béreš-Lany MAĽBA 2005-2015, Naďa Koyšová

 

 

Stáže a wokshopy / Interships and Workshops

 

2007    Crosskick. Dort oder Dort. Neunkirchen –Brno,Kunstverein & Stiftung

            Springhornhof, Nemecko

2007    Akadémie krásnych umení Lecce, Taliansko

            Ateliér maľby, prof. Conti

2005    Vysoké učení technické, Brno, Fakulta výtvarných umení

            Ateliér Enviroment- konceptuálne tendencie, prof. Vladimír Merta

2004    Akadémia krásnych umení, Varšava, Poľsko

            Maľba, prof. Wiesław Szamborski, as. Maciej Duchowski

            Umenie vo verejnom priestore, prof. n. Mirosław Duchowski, as. Piotr Wachowski

            Litografia

2002    Letná fotoškola Poprad,  Krajina analógom a digitálom

 

----------------

 

2007    Crosskick. Dort oder Dort. Neunkirchen –Brno,Kunstverein & Stiftung,

            Springhornhof, Germany

2007    Academy of Fine Arts Lecce, Italy, Studio of Painting: Prof. Conti

2005    Faculty of Fine Arts Brno, Czech Republic,

            Studio: Enviroment, Conceptual Trends by Prof. Vladimír Merta

2004    Academy of Fine Arts Warsaw, Poland

            Studio of Painting: Prof. Wiesław Szamborski, as. Maciej Duchowski

            Arts in Public Space: prof. n. Mirosław Duchowski, as. Piotr Wachowski

            Lithography

2002    Summer Scholl of Photography Poprad, Slovakia

            Rolf Rock's workshop, Analog and Digital Landscape