Lucia Horňáková

            Černayová

Portfolio

DAR/ THE GIFT 2021-2022

Appropriated event 29.10.-11.3.2022

Apropriovaná udalosť 29.10.-11.3.2022

 

Od 27.10.2021 som strávila 20 dní s mojím 5-ročným synom v detskej nemocnici. Stala som sa predĺžením jeho tela v nemocnici aj doma po prepustení z nemocnice, pretože sa musel znova naučiť po úraze chodiť. Keďže rôzne pomôcky a elektroniku považujeme za predĺženie ľudského tela, v tejto analógii som sa stala predĺžením tela môjho syna. Jeho médiom a rozšírenie na realizáciu elementárnych životných potrieb (oblečenie, jedenie, vyprázdňovanie tela, umývanie tela,...) a potrieb iných (čítanie, vzdelávanie, psychosociálne potreby,...) Ako som bola ja, aj ostatní, ktorí pomáhajú niekto sa stávajú predĺžením tela iného. Túto bezpodmienečnú pomoc považujem za dar. Pomáhanie druhým je rozšírením (predĺžením) tela, nahradením jeho postihnutia. Jedno telo rozširuje druhé. To, čo je pre ľudí, ktorí nie sú odkázaní na pomoc iných, bežné, sa stáva nezvyčajným pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných. So synom som sa dostala do nezvyčajnej situácie a musela som robiť bežné aj pracovné veci v nezvyčajnom prostredí. Toto video považujem za zhmotnený výstup tejto privlastnenej udalosti.

-------------------