Lucia Horňáková

            Černayová

diskrétna zóna/

secret area

inštalácia, latexová guma/

installation, latex gum

 

Texty, slová, pomenovania vlastností, pocitov, nálad, ktoré ľudia vo svojom vnútri držia na uzde.

Slová v inštalácií sú natiahnuté do takého momentu, aby bola vytvorená rovnováha a materiál ešte nepraskol.  Vzniká farebná štruktúra, priestorová realizácia textu, básne.

 

-------------------

 

Texts, words, names of human qualities, feelings and moods which people tend to hold back. The words in the installation are stretched to the moment of achieved balance, with the gum kept unbroken. It is a colour structure and a sort of 3D realization of the text, a poem.