Lucia Horňáková

            Černayová

Portfolio

dobrý ročník/

Like a Good Vintage

High Low, 2008, "dobrý ročník"- olejomaby, hlina, sklo, texty

 

High Low je experimentálnym projektom, ktorý sa zaoberá problémom premeny hodnoty umeleckého diela v čase. Cyklus obrazov "Dobrý ročník" bol po ohodnotení znalcom zakopaný v záhrade. Ako model som použila tradičné zakopávanie flaše pálenky, ktorá sa pri  nejakej vhodnej príležitosti vykope. Tak po dobe troch týždňov boli niektoré obrazy vykopané a znova ohodnotené kurátorom. Tento projekt bol výskumom ako sa toto urýchlené starnutie v zemi a konceptuálny zásah prejavili na hodnote diela.

 

 

Pre realizáciu Projektu Hig Low som pripavila Cyklus krajinomalieb “Dobrý ročník”. Ten pozostával z piatich obrazov. Ako námety som si vybrala časti krajiny, miesta, ku ktorým mám silnú emotívnu väzbu . Stávajú sa záznamami z ciest a spomienkami na detstvo.  Zakopanie na rodinnej záhrade a pobyt orazov v zemi bol pre mňa jednou z možností, ktorá na nich zanechala mágiu miesta, históriu rodiny. Tento zásah posunul ďalej ich obsahovú rovinu, podielal sa na zmene ich akejkoľvek hodnoty.

 

 

"Dobrý ročník":

 

Vodáreň, 75 x 80 cm, olejomaľba, 2008

Som na ceste, 75 x 80cm, olejomaľba, 2008

K cementárni, 75 x 80 cmolejomaľba, 2008

 

High Low je experimentálnym projektom, ktorý sa zaoberá premenou hodnoty umeleckého diela.  Je výskumom ako sa urýchlené starnutie v zemi prejaví na hodnote diela. Obrazy namaľované iba pre tento projekt ( séria “ Dobrý ročník”) som nechala pred a po zakopaní do zeme, ohodnotiť  znalcom, kurátorkou, galeristom. Kvôli objektivite som kurátorku neoboznámila so zámerom, diela druhý krát priniesť na ohodnotenie.

 

Výsledná inštalácia pozostáva z dvoch častí. Prvú tvoria sklenené boxy s vykopanými obrazmi. Druhú posudky, e-mailová korešpondecia s kurátormi, plagát a poradové číslo z verejného hodnotenia umeleckých diel v galérii.

 

 

-------------------

 

 

 

High Low, 2008, "Like a Good Vintage"- oils on canvas, ground, glass, text

 

High Low is an experimental project concerning changes of art work value in time. I asked a curator to evaluate a series of paintings „A Good Vintage” painted just for this project. After that I buried the paintings in the garden where I let them for four weeks. I did my project by the idea of burying a bottle of brandy in the ground, as it is a good custom, which is dug out at an important occasion. After three weeks I dug some paintings out and got them evaluated again by the curator. To keep objectivity I did not tell her about my intention ahead.  The project was a research how the accelerated ageing in the ground and my conceptual step influences the value of the artwork itself.

 

I painted a series of landscapes for this project and called it „A Good Vintage“. It consists of five paintings. Their subject-matters are places I am bound to by an intensive emotional tie. They have become a sort of visual records from my journeys and my childhood memories. The act of burying them in my family garden and their stay in the ground represented a possibility to imprint them with so called place magic and my family history.  It enriched the content level and changed values of the paintings.

 

“Like a Good Vintage”:

 

Waterworks, oil on canvas

I am on my way, oil on canvas

Cement factory, oil on canvas

 

Final installation consists of two parts. One of them is created by glass-boxes containing unearthed paintings and the other of expert testimonies, e-mails with curators, a poster and order numbers from the public evaluating of the artworks in the gallery.

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

 

obrazy pred zakopaním a po vykopaní/

pictures before burying and after it

 

 

vodáreň/ waterworks

olejomaľba/ oil on canvas/ 75X80cm

 

 

som na ceste/ i am on my way

olejomaľba/ oil on canvas/ 75X80cm

 

 

 

k cementárni/ to the cement factory

olejomaľba/ oil on canvas/ 75X80cm

 

 

dubnica-trenčín

olejomaľba/ oil on canvas/ 75X80cm

-------------------

 

brno-bratislava

olejomaľba/ oil on canvas/ 40X40cm

genius loci,

action for sale

 

okružná/ okružná street

 

záhradka pod chobotom/

the garden under the trunk