Lucia Horňáková

            Černayová

Portfolio

"Keby sa Duchamp nenarodil, bolo by všetko jednoduchšie" /

"If Duchamp wasn't born, everything would be easier"

photo by Barbora Trnková