Lucia Horňáková

            Černayová

Portfolio

naopak/

inside out

manipulované digitálne fotografie, inštalácia z čerstvého ovocia/

manipulated digital photographs, installation from fresh fruits