Lucia Horňáková

            Černayová

Portfolio

očakávania/ expectations

chlapec s prskavkami/ boy with the sparklers akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 10x11 cm

2016

mačky/ cats -spolu s / together with Margarétka Horňáková 2015

kombinovaná technika/ mixed media/ 130x140cm

bez názvu/ untitled 2014

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 40x40 cm

schovávačka/ at hide-and-seek 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 100x100cm

bez názvu/ untitled 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 40x40 cm

zmrzlina/ ice cream 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/

50x70cm

tygre a jazvec/ tigers and stinkard 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/

30x40cm

škriatkovia a príšery/ fairies and monsters 2013

kombinovaná technika/ mixed media/

 

očakávania/ expectations 2012

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 105x130cm