Lucia Horňáková

            Černayová

OPONA/ THE CURTAIN 2021

Miestne špecifická inštalácia 18.10.-1.11.2021

Site specifc installation 18.10.-1.11.2021

cotton threads, cotton strips, 300 x 400 x 10 cm

 

"Site specific inštalácia v podobe subtilného textilného závesu svojim umiestnením na bránu mestskej veže v Trenčíne ponúka obraz plný významov a ideií. Použité dlhé cípy tkáčskej osnovy sú odhodeným odpadovým materiálom bývalých dielní lokálneho textilného závodu Merina. Dielo tak v sebe okrem vizuálne atraktívneho zážitku ponúka aj analógiu k historickosti určitého miesta. Nielen vo vzťahu mesta a jeho histórie, kedy autorka pracuje s jeho pomyselným symbolom a pomaly sa strácajúcou históriou, ale aj v širších súvislostiach, ktoré poukazujú na neustálu premenu ľudského života a jeho okolia. Niektoré veci z našej histórie jednoducho zostávajú, zatiaľ, čo iné pod vplyvom ľudských činov miznú." Kurátor projektu Dočasné skulptúry Pavol Múdry

Dielo vzniklo ako súčasť projektu Dočasné skulptúry

 

-------------------