Lucia Horňáková

            Černayová

POHYBLIVÉ VECI/ MOVING THINGS 2022

Comunity specific event 5.-11.3.2022, Trebišov, Slovakia/

Komunitne špecifický event  5.-11.3.2022, Trebišov

Video installation

Event sa konal v rámci rezidencie v priestore ateliéru A3UM v Trebišove, Jeho cieľom boli osobné stretnutia a vyplnenie priestoru pre trávenie spoločného času s rodinami s deťmi.

Zaoberám premenou hodnôt, vzájomných vzťahov objektu a subjektu. Umenie môže stratiť, pojmy, veci, činnosti, situácie, ktoré sú obyčajné, premenou prostredia nadobudnú opačný charakter a stanú sa neobyčajnými a naopak. Umenie sa má diať v takých priestoroch a spôsobmi, ktoré sú čo najviac prístupné ľuďom, jeho prijímateľom. Umenie je prostriedkom komunikácie. Prostredníctvom nej môže generovať rôzne zmeny. Ateliér vnímam ako priestor, kde sa môžeme stretávať (autor a diváci, miestne komunity a moja rodina, ktoré sa stanú spoluautormi diela) a médium kresby ako prostriedok  pre vznik miestne a komunitne špecifického eventu, ktorého výstupom je video.

 

-------------------