Lucia Horňáková

            Černayová

Pohyblivé veci/

Moving Things

2022

Dar/

The Gift

2021-2022

Lokál/Local

2021

Opona/The Curtian

2021

Cesta spásy/

The Path of Salvation

2018- 2019

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House

2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier"

2013

doma/ at home

2011

Omar & Fatima

2011

dobrý ročník/

like a good vintage

2008- 2011

diskrétna zóna/discret area 2007

Maľby/ Paintings

monolity/monoliths

2020-2013

očakávania/expectations  2015- 2012

iné krajiny/other landscapes

2012-2004

priatelia/ friends

2012- 2007

diery/ holes

2009

záhrady/ gardens

2006

transformer

2005

bodies

2004

ukradnuté, básne o duši/

stolen, poems about suol

2004

čierny a biely/black and white

2003-2004

svetlo a tieň/light and shadow

2003

zelený denník/ a green diary

2007

Portfolio

home

portfolio

bio

text

links

contact