Lucia Horňáková

            Černayová

Cesta spásy/

The Path of Salvation 2018

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House 2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier "2013

doma/ at home 2011

Omar & Fatima 2011

dobrý ročník/ like a good vintage 2008- 2011

diskrétna zóna/ discret area 2007

Portfolio

čierny a biely/ black and white

 

 

kombinovaná technika /

combined painting technique/ 90x150 cm

 

kombinovaná technika /

combined painting technique/ 90x150 cm

 

maľba so silikónom/ silicone on canvas/ 60x60 cm