Lucia Horňáková

            Černayová

Cesta spásy/

The path of salvation 2018

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House 2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier "2013

merina 2013

pod hladinou/ under water 2013

príbeh/ a story 2011

doma/ at home 2011

očakávania/ expectations 2011

Omar & Fatima 2011

práca(estetika náhodných-

neuvedomelých procesov)/

work(Aesthetic of Casual –

Unaware Processes)  2011

dobrý ročník/ like a good vintage 2008- 2011

diskrétna zóna/ discret area 2007

mimikry/ mimicry 2007

za.../ behind... 2007

opak šuflíku/ the opposite of drawer 2007

naopak/ inside out 2006

diskrétna zóna/

secret area

inštalácia, latexová guma/

installation, latex gum

 

Texty, slová, pomenovania vlastností, pocitov, nálad, ktoré ľudia vo svojom vnútri držia na uzde.

Slová v inštalácií sú natiahnuté do takého momentu, aby bola vytvorená rovnováha a materiál ešte nepraskol.  Vzniká farebná štruktúra, priestorová realizácia textu, básne.

 

-------------------

 

Texts, words, names of human qualities, feelings and moods which people tend to hold back. The words in the installation are stretched to the moment of achieved balance, with the gum kept unbroken. It is a colour structure and a sort of 3D realization of the text, a poem.