Lucia Horňáková

            Černayová

Cesta spásy/

The Path of Salvation 2018

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House 2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier "2013

doma/ at home 2011

Omar & Fatima 2011

dobrý ročník/ like a good vintage 2008- 2011

diskrétna zóna/ discret area 2007

konvergencie/

convergentions

video / loop1min 39sec

 

Zvuk vytvara v priestore zvukový objekt- kresbu. Video vzniklo poskladanim a navrsvenim digitalnych fotografii kresieb mojich kamaratov a tiez vrstvenim zvukov kresieb, ktoré sú priamym audio zaznamom pouzitych kresieb. Chcela som dosiahnut  presahujuce, presvitajuce sa vrstvy v digitalnom audio a video mediu, ktore by v kombinacii vytvarali zvukovy 3D objekt.

Videla som analógiu akéhokoľvek zvuku, ktorý vytvára v priestore svojim pohybom akúsi kresbu. Hoci časovosť tejto "kresby" je daná iba okamžikom jej vzniku  a  zániku. A  naopak život samotnej fyzickej kresby je daný naším záujmom o vizuálny objekt. Jej vlastnosť, zvuk je živý iba pri jej vzniku. Táto efemérna časovosť je ich spoločným znakom.