Lucia Horňáková

            Černayová

Cesta spásy/

The path of salvation 2018

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House 2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier "2013

merina 2013

pod hladinou/ under water 2013

príbeh/ a story 2011

doma/ at home 2011

očakávania/ expectations 2011

Omar & Fatima 2011

práca(estetika náhodných-

neuvedomelých procesov)/

work(Aesthetic of Casual –

Unaware Processes)  2011

dobrý ročník/ like a good vintage 2008- 2011

diskrétna zóna/ discret area 2007

mimikry/ mimicry 2007

za.../ behind... 2007

opak šuflíku/ the opposite of drawer 2007

naopak/ inside out 2006

očakávania/ expectations

mačky/ cats -spolu s / together with Margarétka Horňáková 2015

kombinovaná technika/ mixed media/ 130x140cm

schovávačka/ at hide-and-seek 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 100x100cm

bez názvu/ untitled 2014

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 105x130cm

bez názvu/ untitled 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 105x130cm

škriatkovia a príšery/ fairies and monsters 2013

kombinovaná technika/ mixed media/

tygre a jazvec/ tigers and stinkard 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/

zmrzlina/ ice cream 2015

akryl na plátne/ acrylic on canvas/

 

očakávania/ expectations 2012

akryl na plátne/ acrylic on canvas/ 105x130cm