Lucia Horňáková

            Černayová

Cesta spásy/

The Path of Salvation 2018

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House 2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier "2013

doma/ at home 2011

Omar & Fatima 2011

dobrý ročník/ like a good vintage 2008- 2011

diskrétna zóna/ discret area 2007

Portfolio

Omar & Fatima

nájdené fotografie, maľba akrylom na plátnemaľovaná  spolu so sestrou Katarínou/

found photographs, acrylic on canvas painted along with my sister Katarína

 

 

 

 

 

akryl na plátne / acrylic on canvas/ 100x150 cm