Lucia Horňáková

            Černayová

Cesta spásy/

The path of salvation 2018

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House 2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier "2013

merina 2013

pod hladinou/ under water 2013

príbeh/ a story 2011

doma/ at home 2011

očakávania/ expectations 2011

Omar & Fatima 2011

práca(estetika náhodných-

neuvedomelých procesov)/

work(Aesthetic of Casual –

Unaware Processes)  2011

dobrý ročník/ like a good vintage 2008- 2011

diskrétna zóna/ discret area 2007

mimikry/ mimicry 2007

za.../ behind... 2007

opak šuflíku/ the opposite of drawer 2007

naopak/ inside out 2006

Portfolio

práca/

a work

nájdené objekty, digitálne fotografie/

found objects, digital photographs

 

Series „Work“/photography – found sculptures – platic art – aesthetic works;

Aesthetics of casual subjects unwanted delay in, aesthetics storage, secondary products – kicks

 

 

 

dlho nám je teplo/

a long time heat

 

strecha/

roof

 

skrinka/

box

 

tato I./

dad I.

 

tato II./

dad II.

 

tesco

 

vrbové

 

povala/

cock-loft