môj obraz

/ iný text

my picture

/ other textAktuálnym predmetom mojej práce je skúmanie vzťahu medzi všednosťou a mimoriadnosťou v oblasti ľudského života a tvorivosti na dvoch odlišných prístupoch. Jedným z nich je práca s mäkkým odpadovým materiálom a druhým sú participatívne stratégie. Participatívne stratégie umožňujú špecifický prístup k tvorbe, ktorý sa prelína s prirodzeným správaním a existenciou žien v „nevizuálnom, neumeleckom“ živote. Takýto prístup mi umožňuje oscilovať medzi mojimi pozíciami (rolami). Prirodzené priesečníky medzi týmito oblasťami dejú prostredníctvom elementárnych akcií.

Snažím sa prenášať obyčajné zo svojho života do sveta umenia, aby sa stalo výnimočné pre ostatných. Týmto konceptom sa obyčajný život stáva mimoriadnym.

Moja tvorba je zameraná na prieniky výtvarného priestoru a bežného, civilného života z pohľadu autorky, matky, pedagogičky a výskumníčky.  Tvorbu zameriavam na témy spolupráce, problematiky autorstva, otvorenej práce, bežného života a experimentovania s odpadovými materiálmi vo fyzickej materializácii diela.

V mojej práci sa objavujú dve oblasti: práca s otvorenosťou umeleckého diela, aktivizácia diváka a práca s neumeleckým materiálom. Dôležitým momentom v mojej tvorbe sa stalo ne/obyčajné dielo – nehmotný „produkt“, ktorý vzniká vo vzťahu medzi divákom, fyzickým dielom vizuálneho umenia a autorom. Tento špeciálny „produkt“ sa snažím realizovať s publikom, ale aj s špeciálnym divákom – mojou rodinou.