DÁTUM NARODENIA
22. 1. 1983
 
ADRESA
ŠTVRŤ SNP 139/43
TRENČIANSKE TEPLICE 914 51
SLOVENSKO
 
KONTAKT
lucia.cernayova@gmail.com
0904 545 023
 
SOCIAL
VZDELANIE
Od 2021 doktorandské štúdium
 
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra sochárstva a priestorovej tvorby
 
2016-2020 doplňujúce pedagogické štúdium
 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2005-2008 magisterské vzdelanie
 
Vysoká učení technické, Brno, Česká republika , Fakulta výtvarných umení, Enviroment – konceptuálne tendencie
 
2001-2005 bakalárske vzdelanie
 
Akadémia umení, Banská Bystrica, Slovensko, Fakulta výtvarných umení, Ateliér interaktívnej maľby
 
 
ÚČASŤ NA SYMPÓZÍACH A REZIDENCIÁCH
 
2023
 
Start in Gdańsk, Artist on the Move, ASP Gdańsk in Poland
 
2022
 
Research Methods in Visual Arts Symposium, ASP Wroclaw in Poland
 
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY/ VÝBER
 
2023
 
Material Flow 3, GMAB, Trenčín, Slovensko (spolu s Andreou Kaňkovskou)
 
2022
 
Material Flow 2, FX Gallery, Banská Bystrica, Slovensko (spolu s Andreou Kaňkovskou)
 
Material Flow, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko (spolu s Andreou Kaňkovskou)
 
Moving things, Koniareň, Trebišov, Slovensko
 
MONOLITY, Tanečná sála v Račí údolí, Rychleby, Česká republika
 
2021
 
Lokál, Záhrada – Centrum neyávislej kultúry & 365.labb, Banská Bystrica, Slovensko
 
2020
 
FullSizeRender, spolu s Pavlou Hrdlíkovou Pádivou, Vážka kaviareň a galéria, Trenčín, Slovensko
 
SKUPINOVÉ VÝSTAVY/ VÝBER
 
2022-2023
 
17. Medzinárodné Trienále Tapisérie, Lodž, Poľsko
 
2021
 
Opona, Dočasné skulptúry, pre HALA oz, Mestská veža Trenčín , Slovensko
 
2019
 
Horizonty súčasnosti, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín, Slovensko
 
2018
 
Bienále súčasného vizuálneho umenia, „UMELKA“, Bratislava, Slovensko
 
Bienále súčasného vizuálneho umenia, Trenčín, Slovensko
 
„Join the Dots – Combine the Distance“, zbierka Imagio Mundi-Luciano Benneton ,Salone degli Incanti, Turín, Taliansko
 
 
PRODUKCIA A ORGANIZÁCIA PODUJATÍ
 
 
2020
Performance Box in the Air, spolupráca s Transart Communication Festival na festivale Pohoda in the Air, Trenčín, Slovensko
 
2019
 PerformanceBox vol.II, spolu s Transart Communication Festival, Pohoda Festival, Trenčín, Slovakia
 
2018
PerformanceBox vol. I, spolu s Transart Communication Festival, Pohoda Festival, Trenčín; Sympózium súčasného umenia HALA, Trenčín, Slovensko
 
2017
Sympózium súčasného umenia HALA, Trenčín, Slovensko
 
2016
HALA Týždeň súčasného umenia, Trenčín; AfterHala, Veronika Hricková: Absurdity, Naše palety, Priemer 16cm, Sergey Onischenko v klube BARBAR, Trenčín, Slovensko
 
2015
HALA Contemporary Art Week, Trenčín; AfterHala, GIRLY PICTURES, Lucia Béreš-Lany MAĽBA 2005-2015, Naďa Koyšová v klube BARBAR, Trenčín, Slovensko
 
2014
HALA Merina, Trenčín, Slovakia
2013
HALA Merina, Trenčín, Slovakia
 
UMELECKÉ DIELA V ZBIERKACH
Kolekcia Luciano Benetton Galéria Miloša Alexandra Bazovského
BIBLIOGRAFIA:
HORŇÁKOVÁ ČERNAYOVÁ, L. (2023). Material flow/Pohyblivé 2. ART3, XIII., (01 – 02/2023)0, s. 118-119. ISSN 2453-7349;
KOWALEWSKA, M. 17. Intrernational Triennieal of Tapestry in Lodž 2022. Lodž : Centralne Muzeum Wlokiennictwa w Lodži, 2022. s.68-69. ISBN 978-83-60146-91-0;
JANEČKOVÁ, Z. Strom_Dom_Strom/Tree_hose_Tree. In Niczová, R. Galéria mládeže a bunker. Nitra: Nitrianska galéria, 2016. s. 6-17. ISBN 978-80-85746-72-3;
Imago Mundi, Luciano Benetton Collection (2018). A Look from the Bridge, Contemporary Artist from Slovakia. Turin: Antiga Edizioni. s.118-119. ISBN 978-88-8435-018-3
 
+REFERENCIE
prof. Miroslav Brooš miroslav.broos@aku.sk
prof. RNDr. Júlia Dobrovolná, PhD. vasku.julie@gmail.com
Mgr. Radka Nedomová radka.nedomova@gmail.com
Mgr. Petra Šobáňová, PhD. petra.sobanova@upol.cz