29,7 x 21

Skúmala som svoje okolie a hľadala som materiál a formu práce, ktorý by čo najvernejšie odzrkadľoval mnohovrstevnatosť. Horizontálnu aj vertikálnu hierarchiu, či skôr, rizomatickosť môjho uvažovania a bytia. (Filmy Jeana Luca Godarda, v ktorých zobrazený život nie je lineárny. Tak ako skutočný život. Existuje okolo nás veľa príbehov, ktoré majú vplyv na náš život. Ale nedajú sa vnímať lineárne. Existujú a odvíjajú sa niekde v priestore a čase vedľa nás. To tiež ovplyvnilo filmovú tvorbu Eduarda Grečnera) Prekrývanie rôznych rolí osobnosti, životných rolí a prostredí.

 

Svoj výskum som zamerala na svoje štyri životné roly (manželka, matka; výtvarná umelkyňa; učiteľka; asistentka, riešiteľka projektu). Opisujú moje štyri životné prostredia – rodinu, výtvarné umenie, pedagogiku, vedu.

Hľadala som materiál spájajúci moje 4 prostredia a úlohy. Tým materiálom sa stal obyčajný kalcelársky papier formátu A4. Tiež som hľadala výtvarnú techniku a metódu, ktorá by ich zahŕňala. Našiela som akčnú formu umenia, performanciu a metódu, ktorá sa prelieva všetkými prostrediami.

A4

Manipulácie s A4 mi umožňujú realizovať možné formy otvorenosti a interpretácie vizuálneho diela, recyklácie vlastných diel, kategórie neobyčajné a obyčajné zo života, nie len z prostredia vizuálneho umenia. Plánujem v diele aplikovať demokratickejší prístup  pri realizácii vizuálneho umeleckého diela. Tento prístup by sa mal realizovať participatívnou  a procesuálnou stránkou diela. Výstavný projekt bude zahŕňať prezentáciu objektu piliera, vytvoreného z naakumulovaných použitých hárkov papiera formátu A4, 4 (16) plátov plexiskla a niekoľko udalostí. Tieto udalosti sú naprojektované ako stretnutia s rôznymi skupinami participantov, ktorí budú meniť charakter objektu a výstavného priestoru a vytvárať tak z objektu piliera manipuláciami site specific inštaláciu/ environment.

DEMATERIALIZÁCIA

IMG_2333

A/R/TOGRAFIA

APROPRIÁCIA