29,7 x 21

Skúmala som svoje okolie a hľadala som materiál a formu práce, ktorý by čo najvernejšie odzrkadľoval mnohovrstevnatosť. Horizontálnu aj vertikálnu hierarchiu, či skôr, rizomatickosť môjho uvažovania a bytia. Život nie je lineárny. Existuje okolo nás veľa príbehov, ktoré majú vplyv na náš život. Nedajú sa vnímať lineárne. Existujú a odvíjajú sa niekde v priestore a čase vedľa nás. V ľudskom živote sa prekrývajú časti osobnosti, ktoré definujú životé role a prostredia, v ktorých sa pohybujeme.

 

Svoj výskum som zamerala na svoje štyri životné roly (manželka, matka; výtvarná umelkyňa; učiteľka; asistentka, riešiteľka projektu). Opisujú moje štyri životné prostredia – rodinu, výtvarné umenie, pedagogiku, vedu.

Hľadala som materiál spájajúci moje 4 prostredia a úlohy. Tým materiálom sa stal obyčajný kalcelársky papier formátu A4. Tiež som hľadala výtvarnú techniku a metódu, ktorá by ich zahŕňala. Našla som akčnú formu umenia – performanciu a metódu participácie, ktorá sa prelieva všetkými prostrediami.

A4

Manipulácie s A4 mi umožňujú realizovať možné formy otvorenosti a interpretácie vizuálneho diela, recyklácie vlastných diel, kategórie neobyčajné a obyčajné zo života, nie len z prostredia vizuálneho umenia. Plánujem v diele aplikovať demokratickejší prístup  pri realizácii vizuálneho umeleckého diela. Tento prístup by sa mal realizovať participatívnou  a procesuálnou stránkou diela. Výstavný projekt bude zahŕňať prezentáciu objektu piliera, vytvoreného z naakumulovaných použitých hárkov papiera formátu A4, 4 (16) plátov plexiskla a niekoľko udalostí. Tieto udalosti sú naprojektované ako stretnutia s rôznymi skupinami participantov, ktorí budú meniť charakter objektu a výstavného priestoru a vytvárať tak z objektu piliera manipuláciami site specific inštaláciu/ environment.

Ťažkosti

návrh inštalácie objektu

papier liatina,

29,7 x 21 x 100 cm

2024

Apropriovaný mäkký odpadový materiál nám umožňuje skúmať multisenzorickosť a afektívnu stránku vnímania.  Umožňuje sledovať vnútorné akcie medzi pohybom (ľudským a neľudským materiálnym, zážitkovým, ekologickým) a myslením a medzi tvorivou praxou. Fyzický mäkký materiál používame ako prostriedok vzniku vzťahov medzi ľudskými bytosťami a nástroj vzniku komunikácie.

DEMATERIALIZÁCIA

moja cesta k dematerializácii

IMG_2333

11 dekonštruovaných kresieb mojich site specific inštalácii

objekt, plast papier

 4 x 4 x 16 cm

2024

A/R/TOGRAFIA

Osciláciu medzi všetkými životnými oblasťami nám dovoľuje metóda výskumu a forma pedagogiky, ktorú definovala Rita L. Irwin. Venovať sa praxi a/r/tografie znamená skúmať svet prostredníctvom prebiehajúceho procesu umeleckej tvorby v akejkoľvek umeleckej forme a písania. Tieto formy nie sú navzájom oddelené alebo ilustratívne. Sú navzájom prepojené a pretkané, aby vytvárali ďalšie a/alebo rozšírené významy. A/r/tografická práca je často stvárňovaná prostredníctvom metodologických konceptov kontinuity, živého skúmania, otvorenia, metafory/metonymie, dozvukov a excesu, ktoré sa uskutočňujú a prezentujú/vykonávajú. Vzťahový stav estetického skúmania predstavuje ako stelesnené porozumenie a výmenu medzi umením a textom. Existujú medzi široko koncipovanými identitami umelca/výskumníka/učiteľa. A/r/tografia je metóda umožňujúca skúmať výskumníkovi zostať vo všetkých svojich rolách a skúmať ako umelec/výskumník/učiteľ. (Rita L. Irwin)[1]

[1] http://artography.edcp.educ.ubc.ca/

APROPRIÁCIA